Trud hyllplan

Harmonihyllan
Harmonihyllan
överst en 4xTrud hylla, under till vänster; Hörne av Trud, och under till höger undersida av
Trud (med hål)
Vårt nyasta hyllplan kan man kalla en sandwich-konstruktion, den består av två ihoplimmade
delar: en övre tjockare del som har en inre urfräsning, och en undre tunnare som fungerar
som en vibrationsfälla.

Trud ger en mer harmonisk återgivning jämfört med Oden, Tor och Mimer K och är vårt mest
prisvärda hyllplan så långt - och utmanas endast av MYT och BORD.