Schabrak II

Harmonihyllan

Upggradering av bottenplattan - Schabrak II

För entusiasten som vill ha ut maximalt från sin musikanläggning, erbjuder vi detta
"schabrak". Men till skillnad från tidigare modeller så är det tunna hyllplanet här
en urfräst aluminiumplatta. Konstruktionen är hämtad från BORD.

Prestanda för ett Trudhyllplan kommer ännu närmare BORD med Schabrak.

För en 60x40 hylla kan man återanvända ett Mimer K hyllplan till Schabrak.