Senaste nytt

Schabrak II

Harmonihyllan

Upggradering av bottenplattan - Schabrak II

För entusiasten som vill ha ut maximalt från sin musikanläggning, erbjuder vi detta
"schabrak". Men till skillnad från tidigare modeller så är det tunna hyllplanet här
en urfräst aluminiumplatta. Konstruktionen är hämtad från BORD.

Prestanda för ett Trudhyllplan kommer ännu närmare BORD med Schabrak.

För en 60x40 hylla kan man återanvända ett Mimer K hyllplan till Schabrak.

Trud hyllplan

Harmonihyllan
ovan till vänster; Hörne av Trud. ovan till höger undersida av Trud (med hål)
Vårt nyasta hyllplan kan man kalla en sandwich-konstruktion, den består av två ihoplimmade
delar: en övre tjockare del som har en inre urfräsning, och en undre tunnare som fungerar
som en vibrationsfälla.

Trud ger en klart mer harmonisk återgivning jämfört med Oden, och är kanske vårt mest prisvärda
hyllplan så långt.
Harmonihyllan

Harmonihyllan BORD

Efter dryga 20 år lanserar vi BORD. En optimerad uppställning av din viktigaste apparat,
som i de flesta fall är programkällan; en vinylspelare, en DAC, en Hub eller en Streamer.

Ny bottenuppgradering (H2)

BORD är den första produkten med en ny typ av tjockare bottenplatta.

Mer om BORD

Ovanpå den nya tjocka bottenplattan så fungerar ett Mimerhyllplan som vibrationsfälla.
Om man ställer en apparat här degraderas återgivningen. Ett tomt LP-konvolut kan vara
gränsfall. Benen är inte helt stumma utan har en (för stabilt golv) optimerad flexibilitet
som ev kan justeras med byte av fjäderbrickor för mindre stabila golv. Överst sitter det
som vi tidigare kallade ett MYT-hyllplan. Fn utprovad med 3x12cm distanser som ger ca
48.5 cm höjd inkl spikfötter utan golvskydd. Men vissa tester tyder på att man kan byta
ut de nedersta distanserna till 15cm och då blir höjden ca 51.5 cm.

Många olika utförande möjliga

Bilden ovan visar utförandet Björk, svart, (natur, natur, natur), svart