MYT plant topphyllplan för kompakthyllan

Harmonihyllan
MYT som är ett av våra bästa hyllplan består av en yttre del i urfräst aluminium, och ett
inre tunt hyllplan i gran som vibrationsfälla. MYT finns endast som topphyllplan för
kompakthyllan med 48 cm bredd.